Học làm Quality Assurance (QA) chỉ trong 20 tiếng

THÔNG TIN CHUYÊN GIA

NGUYỄN THIỆN ÂN

(CV trên linkedin: https://www.linkedin.com/in/annguyenit/)

Tôi có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực phần mềm, các thị trường mà tôi đã từng tham gia bao gồm: Nhật, Mỹ và Việt Nam.

Tôi cũng đã trải qua nhiều vị trí trong các dự án phần mềm: Developer, Tester, Quality Assurance, Business Analytics, đặc biệt là nhiều năm với vị trí Project Manager và Senior Manager.

Hiện tôi đang làm vị trí Quality Assurance / Quality Control Manager cho một công ty phần mềm có quy mô hơn 100 người.

Hy vọng sẽ được được gặp các bạn trong thời gian sớm nhất.

I - GIỚI THIỆU CHUNG

A - Mô tả về khóa học

1/ Cấu trúc bài giảng đơn giản

2/ Chi tiết và định nghĩa sát với thực tế, sẽ giúp cho học viên có thể hiểu được Quality Assurance là gì?

3/ Có thể thực hiện các công việc cơ bản của một Quality Assurance (QA) trong công ty phần mềm outsourcing.

4/ Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu để hiểu về Quality Assurance (QA) thì đây là khóa học dành cho bạn.

B - Đối tượng của khóa học

+ Khóa học dành cho các bạn chưa biết gì về Quality Assurance (QA) và mong muốn trở thành QA trong công ty và trong dự án phần mềm outsourcing

+ Các bạn đã có kiến thức cơ bản về QA và muốn hiểu rõ hơn về QA trong dự án phần mềm.

+ Các bạn đang đi làm trong mảng Quality Assurance và muốn biết rõ hơn về các kỹ thuật phân tích, báo cáo trong dự án phần mềm.

+ Các bạn đang ở vị trí khác trong dự án phần mềm như Developer / Quality Control (QC). Mong muốn biết thêm về vị trí Quality Assurance (QA) trong dự án phần mềm

C - Kết quả đầu ra của khóa học

Sau khóa học bạn sẽ hiểu được:

1 - Phân biệt các vị trí Quality Assurance và Quality Control trong dự án phần mềm.

2 - Quy trình cơ bản được thực hiện trong dự án phần mềm

3 - Biết sử dụng các công cụ thống kê phân tích số liệu như Excel, Spreadsheet (Google sheet).

4 - Biết cách sử dụng các công cụ lấy số liệu trực tiếp từ Line Of Code (LOC) của source code, công cụ đếm số lượng Test Case (Unit Test Case), Integration Test Case bằng file Excel, Spreadsheet (Google sheet).

5 - Biết được số NORM của một công ty phần mềm outsourcing là gì.

6 - Cách lấy số liệu để kiểm tra xem Key Performance Index (KPI) của dự án và công ty có đạt hay không?

7 - Dựa vào số liệu, quy trình dự án để phân tích ra các điểm cần cải thiện cho dự án.

8 - Cách thức đó các chỉ số liêu quan: Chi phí (Cost), Tiến độ (Progress), Chất lượng (Quality) của một dự án phần mềm outsourcing.

9 - Cách thức sử dụng hệ thống Redmine để tracking dự án.

10 - Check Final Inspection (FI) của dự án. Kiểm tra tài liệu dự án có định dạng đúng hay không?

D - Yêu cầu của khóa học

Để học khóa này bạn cần:

1 - Niềm đa mê và mong muốn tìm hiểu về Quality Assurance trong phần mềm.

2 - Mỗi ngày dành khoảng 2 tiếng để học và thực hành làm bài tập trong suốt khóa học.

3 - Trong quá trình học, chủ động trao đổi trực tiếp với giảng viên để hiểu rõ hơn bài học.

4 - Làm đầy đủ các bài tập của khóa học yêu cầu.

5 - Tải tài liệu và các phần mềm mà khóa học cung cấp.

6 - Có tài khoản gmail để tạo báo cáo trên spreadsheet.

7 - Máy tính có cài phần mềm Excel để thực hiện báo cáo.

E - Tài liệu

[1] - Template Unit Test Case bằng Excel

[2] - Template Unit Test Case bằng Spreadsheet

[3] - Template Integration Test Case bằng Excel

[4] - Template Integration Test Case bằng Spreadsheet

[5] - Template Report tiến độ tạo Test Case

[6] - Template Report tiến độ Testing dựa vào Test Case

[7] - Template phân tích bug

[8] - Template đo Line Of Code (LOC)

[9] - Template phân tích chất lượng của dự án.

F - Công cụ

[1] - Công cụ Snapgit

[2] - Công cụ count Test Case

[3] - Công cụ định dạng tài liệu

II - NỘI DUNG CHI TIẾT

Chương 1: Giới thiệu về khoá học

Bài 1: Đối tượng và mục tiêu của khoá học

Giới thiệu về khóa học QA cho các bạn mong muốn tìm hiểu về ngành này. Muốn tìm một công việc QA trong ngành trong các công ty phần mềm outsourcing.

Bài 2: Hướng dẫn học tập với giảng viên của chương trình

Cách thức học với giảng viên.

Join vào group học và đặt câu hỏi thông qua group

Bài 3: Hướng dẫn tham gia cộng đồng của Qualiy Assurance / Quality Control của tác giả

Hướng dẫn tham gia và cộng động của QA / QC để tăng lượng kiến thức trong quá trình học tập.

Bài 4: Phân biệt QA và QC

Thế nào là QA, thế nào là QC? Sau bài này bạn sẽ có kiến thức phân biệt rõ ràng về 2 vị trí này. Cũng như công việc thực hiện của 2 roles này.

Bài 5: Các kỹ năng cần có trong vị trí Quality Assurance (QA)

Các kỹ năng bao gồm:

1 - Hiểu biết về Excel

2 - Hiểu biết về Spreadsheet (Google Sheet)

3 - Hiểu về quy trình phần mềm.

4 - Các chỉ số Key Performance Index (KPI) của dự án và trong tổ chức.

5 - Hiểu thế nào là số NORM trong dự án outsourcing (phần mềm)

Bài 6: Các thuật ngữ trong ngành Quality Assurance (QA)

Giới thiệu danh sách thuật ngữ trong dự án phần mềm outsourcing

Bài 7: Giới thiệu bài tập mà khóa học sẽ dùng để demo trong suốt quá trình học

Các yếu tố của tổ chức và dự án bao gồm:

1 - Sơ đồ tổ chức

2 - Sơ đồ tổ chức dự án

3 - Các loại dự án lớn, nhỏ trong tổ chức

4 - Các chỉ số mà tổ chức yêu cầu quản lý, monitoring

5 - Các loại báo cáo cần phải thực hiện weekly, monthly, etc.

Chương 2: Các kỹ năng cơ bản cho Quality Assurance

Bài 1: Hướng dẫn học về [Excel]

Giới thiệu các tính năng liên quan thống kê trong excel như các hàm:

COUNTIFS / SUMIFS / PIVOT và vẽ chart để thống kê dữ liệu và báo cáo

Bài 2: Hướng dẫn học về [SpreadSheet] / [Google Sheet]

Giới thiệu các tính năng liên quan thống kê trong spreadsheet như các hàm:

COUNTIFS / SUMIFS / PIVOT và vẽ chart để thống kê dữ liệu và báo cáo

Bài 3: Giới thiệu ứng dụng kỹ năng [Excel] / [Spreadsheet] vào trong thống kê báo cáo

Áp dụng dữ liệu vào báo cáo thông kế. Cách thiết kế một thống kê theo phương pháp phân tích dữ liệu.

1/ Ask

2/ Prepare

3/ Process

4/ Analysis

5/ Share

6/ Action

Bài 4: Giới thiệu về quy trình phần mềm cơ bản trong dự án phần mềm outsourcing

Các giai đoạn trong phát triển phần mềm, các loại hợp đồng trong dự án outsourcing.

Quy trình phát triển cơ bản trong dự án phần mềm.

1/ Requirement

2/ Design

3/ Coding

4/ Testing

5/ Deployment

6/ Maintaince

Các hoạt động trong một dự án:

1/ Plan

2/ Do

3/ Check

4/ Action

Các yếu tố cần phải kiểm soát trong một dự án:

1/ Time

2/ Scope

3/ Quality

4/ Cost

Bài 5: Giới thiệu về [Project Plan] / [Kế hoạch dự án]

Các yếu tố trong project plan bao gồm:

1.Overview - Thông tin tổng quan dự án

2.Scope - Phạm vi của dự án

3.Environment - Môi trường của dự án

4.Deliverables - Các mốc release của dự án

5.Risk&Issue - Rủi ro và vấn đề của dự án

6.Role&Responsibility - Vai trò và trách nhiệm của các stack holder trong dự án.

7.Quality - Các chỉ số về chất lượng trong dự án. Quality Metrics trong dự án.

8.Strategy - Chiến lược thực hiện dự án ở từng giai đoạn

9.ResourceAllocation - Phân bổ nguồn lực trong dự án phù hợp với chi phí của dự án.

10.Communication - Cách thức liên lạc trong dự án.

11.OrgChart - Sơ đồ tổ chức của dự án

13.CMPlan - Cấu trúc folder dự án, cấu trúc source code sắp xếp lên git

Bài 6: Giới thiệu về [Detail Schedule] / [Lịch trình chi tiết]

1/ Giới thiệu về [Detail Schedule] là gì?

2/ Tại sao phải cần có [Detail Schedule]?

3/ Làm sao để tạo [Detail Schedule] bằng Microsoft Project.

4/ Đưa [Detail Schedule] lên hệ thống quản lý dự án.

Bài 7: Giới thiệu về hệ thống quản lý dự án Redmine

Cách quản lý dự án trên hệ thống quản lý dự án Redmine.

1/ Quản lý task, bug, Q&A, issues, risk, report, CR

2/ Đưa dữ liệu và trích xuất dữ liệu từ hệ thống Redmine

Bài 8: Giới thiệu về checklist trong dự án phần mềm

Checklist là gì? Tại sao cần phải có Checklist trong quá trình kiểm tra dự án.

Bài 9: Giới thiệu về checklist Process Check Verification (PCV)

Giới thiệu về PCV trong quy trình phát triển phần mềm? Cách sử dụng PCV trong quá trình thực hiện kiểm soát dự án.

Chương 3: Kiểm soát chất lượng các giai đoạn trong phần mềm

Bài 1: Kiểm soát chất lượng phần [Plaining] / [Kế hoạch]

Hướng dẫn review phần plaining [Project Plan] và [Detail schedule] bằng checklist

Bài 2: Kiểm soát chất lượng phần [Design] / [Thiết kế]

Hướng dẫn review tài liệu thiết kế bằng tool, và các chỉ số liên quan đến tài liệu thiết kế.

Số lượng trang thiết kế, số lượng comments khi thực hiện review tài liệu.

Bài 3: Kiểm soát chất lượng phần [Coding] / [Tạo mã nguồn]

Giới thiệu số lượng Line Of Code (LOC). Các bug review code, phân loại bug review code.

Bài 4: Kiểm soát chất lượng phần [Testing] / [Kiểm thử]

Giới thiệu về các loại Testing:

1 - Unit Testing

2 - Integration Testing

3 - User Acceptance Testing

Kiểm soát chất lượng thông qua Test Case ở các giai đoạn Testing.

Kiểm soát chất lượng thông qua bug của các giai đoạn Testing.

Bài 5: Khái niệm về mật độ bug (Bug Rate) trong dự án phần mềm

Tại sao phải sử dụng bug rate trong dự án phần mềm? Cách tính bug rate trong dự án phần mềm như thế nào? Cách thức kiểm soát và cải thiện chất lượng thông qua bug rate trong dự án.

Bài 6: Kiểm soát chất lượng phần [Final Inspection]

Final Inspection là gì? Các tiêu chí của việc thực hiện FI là gì? Các công cụ thực hiện check FI cần biết.

Việc sử dụng công cụ FI sẽ giúp cho việc check FI dự án tốt hơn, nhanh hơn và chính xác hơn.

Thông qua việc check FI sẽ biết được chất lượng của sản phẩm trước khi release cho khách hàng.

Bài 7: Kiểm tra thông tin của dự án trên hệ thống quản lý Redmine

Giới thiệu về dự án được quản lý bằng hệ thống Redmine.

Kiểm soát dự án trên Redmine như thế nào?

Kiểm tra thông tin của dự án trên Redmine có đúng không?

Bài 8: Nhận thức về chất lượng sản phẩm trong dự án phần mềm

Hiểu thế nào là chuẩn chất lượng cho một dự án phần mềm trong quá trình phát triển phần mềm.

Tại sao cần có việc đánh giá chất lượng trong một sản phẩm phần mềm?

Tác dụng của việc nhận thức về chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Bài 9: Giới thiệu về số NORM trong dự án và phân tích chất lượng dựa vào số NORM

Các số NORM trong dự án phần mềm outsourcing.

Hướng dẫn cách nhìn số NORM và đánh giá chất lượng của sản phẩm phần mềm

Chương 4: Hướng dẫn thống kê số liệu bằng công cụ

Bài 1: Cách đếm số dòng Line Of Code (LOC)

Giới thiệu về LOC là gì? Tại sao phải tính chỉ số LOC?

Hướng dẫn sử dụng công cụ đo LOC trong dự án.

Bài 2: Cách đếm số lượng Test Case

Giới thiệu về Test Case là gì? Tại sao phải tính chỉ số Test Case?

Hướng dẫn sử dụng công cụ để đo chỉ số Test Case trong dự án.

Bài 3: Cách thống kê bugs (lỗi)

Giới thiệu về Bugs là gì? Tại sao phải tính chỉ số Bugs?

Hướng dẫn cách thức thống kê chỉ số bug trong dự án phần mềm.

Bài 4: Hướng dẫn cách tính Calendar Effort của dự án

Hướng dẫn đo chi phí của dự án thông qua các chỉ số về nguồn lực trong dự án.

Chỉ số Billable Effort, chỉ số Calendar Effort.

Hương dẫn cách tính chỉ số Calendar Effort trong dự án.

Bài 5: Hướng dẫn cách tính Effort Efficiency của dự án

Hướng dẫn cách tính chỉ số EE trong dự án. Tác dụng của chỉ số EE trong việc quản trị và vận hành dự án.

Bài 6: Cách thức đo tiến độ của dự án

Nhận thức về tiến độ của dự án. Cách thức đo tiến độ của dự án. Đánh giá tiến độ của dự án.

Giới thiệu về công thức EVM trong quản trị dự án.

Chương 5: Đánh giá chất lượng của dự án thông qua các Quality Metrics (chỉ số về chất lượng)

Bài 1: Hướng dẫn làm báo cáo về chất lượng dự án bằng Excel

Dựa trên số NORM, làm báo cáo đánh giá chất lượng bằng chương trình Excel

Bài 2: Hướng dẫn làm báo cáo về chất lượng dự án bằng Spreadsheet

Dựa trên số NORM, làm báo cáo đánh giá chất lượng bằng chương trình Spreadsheet

Bài 3: Hướng dẫn vẽ chart trong các báo cáo về chất lượng

Sử dụng chart để trình bày các báo cáo liên quan chất lượng trong dự án.

Bài 4: Hướng dẫn nhìn các chỉ số để hiểu rõ hơn về chất lượng của dự án

Sử dụng số liệu và cách nhìn số liệu để đánh giá chất lượng dự án. Đưa ra các giải định, nhận xét dựa trên số liệu.

Bài 5: Thực hiện các hành động cải thiện chất lượng của dự án

Hướng dẫn các hành động cải thiện chất lượng của dự án dựa trên số liệu. Phân tích dự án với góc nhìn khác trong dự án.

Chương 6: Đánh giá tổng kết sau khóa học

Bài 1: Kiểm tra lại các công cụ đã học trong khóa học

Tổng kết các công cụ đã học trong khóa học. Link download từng công cụ trong khóa học.

Bài 2: Hướng dẫn truy cập vào thư mục các template liên quan chuẩn chất lượng

Hướng dẫn download, truy cập vào các template trong khóa học

Bài 3: Chia sẻ một số kỹ năng cần biết thêm trong quá trình làm việc

Chia sẻ kỹ năng khác trong quá trình làm việc, như kỹ năng về HORENSO, kỹ năng đánh giá và lấy số liệu từ dự án.

Bài 4: Demo công cụ phân tích chất lượng dựa trên hệ thống Redmine kết nói với Spreadsheet bằng công cụ của tác giả

Demo cách tạo template và đánh giá chất lượng sản phẩm, thống kê số liệu từ Redmine bằng công cụ của tác giả.

III - CHỨNG NHẬN SAU KHÓA HỌC

Sau khóa học các bạn sẽ được cấp một chứng nhận đã hoàn thành từ https://smartitsoft.com/

IV - ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Bước 1 - Nhập thông tin bên dưới và chuyển khoản

Ngân hàng Tiên Phong Bank

Chi nhánh Cộng Hòa

Số tài khoản: 00061552001

Họ và tên: Nguyen Thien An

Nội dung chuyển khoản: QA01 - <Họ và tên> - Số điện thoại

Ví dụ: QA01 - Nguyễn Văn A - 0378115292

Số tiền: 2.500.000 VNĐ (Giá gốc: 6.000.000 VNĐ) Giảm 58%

Bước 2 - Nhập thông tin vào form và liên hệ với chuyên gia

Sau khi nhập thông tin vào form thì bên phía smartitsoft.com sẽ đưa bạn vào nhóm học và sắp xếp lịch học với bạn

V - CÁC KHÓA HỌC KHÁC